کاهش مصرف بنزین در زمستان

کاهش مصرف بنزین در فصل زمستان

تماس با خودرو بر البرز چگونه مصرف بنزین را در فصل زمستان کاهش دهیم؟ مصرف بنزین با بحث سهمیه بندی و احتمالا افزایش نرخ آن به یکی از موضوعات چالش برانگیز برای مردم تبدیل شده و حتی بدون در نظر گرفتن این موضوعات نیز به دلیل شرایط موجود فعلی بسیاری از مردم به دنبال کاهش …

کاهش مصرف بنزین در فصل زمستان ادامۀ مطلب »