دیسک ترمز آینه ای

فناوری دیسک‌ های ترمز آینه‌ای

تماس با خودرو بر البرز معرفی فناوری دیسک‌ ترمز های آینه‌ ای مراقب باشید. ممکن است در آینده «پلیس آلایندگی» خودروی شما را برای وضعیت تایر و ترمزها متوقف نماید! همزمان با پاک شده بیشترین دود های مضر و ذرات خطرناک از خروجی اگزوز خودرو ها، سازمان‌ های جهانی اعلام کرده‌ اند که ذرات معلق …

فناوری دیسک‌ های ترمز آینه‌ای ادامۀ مطلب »