بیمه-ثالث-خودرو

بیمه ثالث حمل خودرو

تماس با خودرو بر البرز بیمه ثالث حمل خودرو دکتر حسینی از بیمه مسئولیت حمل خودرو ها با نیسان و تخفیف ۹ درصدی بیمه ثالث خودروهای امدادی خبر داد: ایشان با اشاره به اینکه یکی از دغدغه های امدادگران نیسان به هنگام حمل و یدک کشی در شهر و جاده ها احتمال خسارت به خودروی …

بیمه ثالث حمل خودرو ادامۀ مطلب »