نشت-روغن-خودرو

علت روغن‌ ریزی خودرو و روش های رفع آن

تماس با خودرو بر البرز دلیل روغن ریزی خودرو روغن‌ ریزی خودرو و نشت این مایع از محفظه موتور، یکی از عیوب شایع در خودروهای کارکرده به شمار می‌رود که عدم توجه به آن، آسیب‌های جدی به بخش فنی اتومبیل وارد می کند؛ چراکه وجود روغن کافی درون پیشرانه و گیربکس خودرو، یکی از مبانی …

علت روغن‌ ریزی خودرو و روش های رفع آن ادامۀ مطلب »