خروج-آب-از-اگزوز4

علت خروج آب از اگزوز خودرو

تماس با خودرو بر البرز خروج آب از اگزوز خودرو علت اصلی خروج آب از اگزوز خودرو چیست؟ اگر این عمل در هوای سرد رخ بدهد عادی است و عیبی ندارد. چون هنگام خروج بخار از اگزوز خودرو بخصوص در هوای سرد اگزوز سرد بوده. ولی بخار خروجی از موتور خودرو گرم بوده و با …

علت خروج آب از اگزوز خودرو ادامۀ مطلب »