سیستم ایمنی خودرو چیست

تجهیزات ایمنی خودرو

سیستم ایمنی خودرو شامل چیست؟ سیستم های ایمنی خودرو به عنوان عوامل کاهنده ی ریسک های تصادفات، در به حداقل رساندن سوانح رانندگی نقش آفرین هستند. احتمالا مرگبارترین خودروهای تاریخ، از این سیستم ها بی بهره بوده، که در آمار تصادفات صدرنشین شده اند. در این مطلب با انواع سیستم های ایمنی آشنا می شوید …

تجهیزات ایمنی خودرو ادامۀ مطلب »